Reagulmin sklepu

I. Warunki ogólne

 

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Masterlux Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zagórzańskiej 48C, 04-965 Warszawa, numer NIP: 952-18-71-937, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.sklep.ledlumen.pl.

2. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.sklep.ledlumen.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

3. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży.

4. Zawartość sklepu internetowego www.sklep.ledlumen.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

 

II. Dane Klienta

 

1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Masterlux Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

2. Masterlux Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 

III. Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.sklep.ledlumen.pl, są przetwarzane przez Masterlux Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Zagórzańskiej 48C.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • realizacji umowy,
  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklep.ledlumen.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).


2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

4. Klient przekazuje nam swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

5. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w sklep.ledluman.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Masterlux Sp. z o.o. niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

 

IV. Zakupy

 

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24h/dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00, soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub towary, które zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza służącego do składania zamówień w Masterlux Sp. z o.o..

Formularz składania zamówienia, służy do określenia:

  • adresu dostawy,
  • sposobu dostawy,
  • sposobu dokonania płatności za towar,
  • danych do wystawienia faktury jeżeli taka ma być wystawiona,


4. Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie internetowym  Ledlumen, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, sklep przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez sklep internetowy Ledlumen informacji o akceptacji zamówienia.

6. W celu anulowania niezrealizowanego zamówienia, należy wysłać nam w ciągu 24 godzin informację o rezygnacji z zakupu.

7. Klient jest informowany o bieżącym statusie realizacji zamówienia drogą elektroniczną (e-mail).

 
8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy
z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej
zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej
transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do
jej wypełnienia.

V. Płatność

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego Ledlumen są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

2. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

3. Sklep internetowy Ledlumen oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:

  • przedpłata na rachunek bankowy Masterlux Sp. z o.o., w tym także za pośrednictwem systemu płatności drogą elektroniczną PayU (patrz: regulamin),
  • za pobraniem - gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka,
  • gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta osobiście na własny koszt w siedzibie firmy Masterlux Sp. z  o.o..

VI. Dostawa

 

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.ledlumen.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka oraz Poczty Polskiej.

2. Termin realizacji złożonych 1-2 dni robocze od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Masterlux Sp. z o.o.. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy należy umówić się telefonicznie lub mailowo na adres sklep@ledlumen.pl.
Jeśli towar oznaczony jest jako „Towar na zamówienie” czas dostawy może ulec zmianie.

3. Czas otrzymania przesyłki zależy od wybranej forma płatności.


4. Wraz z towarem wydawany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W przypadku braku dowodu zakupu prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

5. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Towar w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.

 

VII. Zwrot towaru

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do firmy Masterlux Sp. z o.o. oświadczenia przed jego upływem (można załączyć do paczki ze zwracanym towarem).

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 221 k.c. ).

3. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia  Masterlux Sp. z o.o. towaru w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie. Każdy odsyłany element powinien mieć kompletne wyposażenie – takie, z jakim został sprzedany. Zwrot towaru, odbywa się na koszt konsumenta. Zwrotowi podlegają także koszty wysyłki jakie poniósł kuoujący. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

4. Masterlux Sp. z o.o. dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Konsumenta oryginału paragonu fiskalnego lub podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Masterlux Sp. z o.o., wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.

 

VIII.Rękojmia i Gwarancja

1. Masterlux Sp z o.o. odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Wszelkie towary sprzedawane przez firmę Masterlux Sp z o.o. są produktami fabrycznie nowymi i objęte są 24 miesięczną gwarancją.


3. Zakupiony towar prosimy przysyłać na adres firmy. Do przesyłki należy dołączyć także kopię lub oryginał dowodu zakupu oraz opisem usterki.

4. Masterlux Sp. z o.o. prowadzi wsparcie techniczne za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: serwis@ledlumen.pl). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych towarów powinny być nam zgłoszone, wówczas wstępnie zdiagnozujemy usterkę, ponieważ zdarza się, iż przyczyna za nieprawidłowe działanie sprzętu tkwi w niewłaściwej instalacji. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania  towaru nie będzie możliwe, poinformujemy Klienta o dalszym postępowaniu.

Wadliwy towar prosimy przysyłać do nas na adres:

MASTERLUX Sp. z o.o.
ul. Zagórzańska 48C,
04-965 Warszawa, POLSKA